Airco service 

Steeds meer personenauto’s en bedrijfswagen worden voorzien van een aircosysteem. De airco heeft als doel te zorgen voor een “koele” auto en zorgt er tevens voor dat u ontspannen kunt rijden in een voor u aangename temperatuur. Hiermee levert het een bijdrage aan de veiligheid en het concentratievermogen van de bestuurder. In de zomer zorgt de airco ervoor dat u lekker koel kunt rondrijden en in de winter zorgt het ervoor dat uw ramen niet beslaan.
Een aircosysteem is niet onderhoudsvrij. Dit betekent dat deze regelmatig gecontroleerd en onderhouden dient te worden. Een aircosysteem verliest gemiddeld 8% koudemiddel per jaar. Dit heeft effect op de koelcapaciteit van de airco en deze zal dan ook geleidelijk minder worden. Omdat het koudemiddel niet alleen zorgt voor koeling maar ook voor de smering van het systeem kan er flinke schade ontstaan als het koudemiddel onder een bepaald niveau komt. Hierdoor bestaat de kans dat de compressor niet genoeg smering krijgt en zodoende oververhit raakt en kapot gaat.

Wat houdt onze aircoservice in?
Naast regulier onderhoud en het spoelen van uw aircosysteem, bieden wij een volledige aircoservice. Dit houdt in dat wij alle aspecten van uw airco onder de loep nemen. We controleren de hoge- en lage druk kant van uw aircosysteem. Ook checken we de uitstroomtemperatuur en het interieurfilter.
Daarnaast worden alle componenten die met uw aircosysteem te maken hebben getest op functioneren om eventuele problemen op te sporen. Het koudemiddel zal worden vervangen en er wordt een contrastvloeistof toegevoegd, op deze manier kunnen we bij een defect in de toekomst het probleem snel opsporen. De contrastvloeistof zorgt er voor dat we lekkages op componenten of leidingen snel kunnen isoleren.

Ons stappenplan bij volledige aircoservice:
• Aftappen van het koudemiddel
• Afpersen van het systeem met droge stikstof
• Verwijderen van vocht met een vacuümpomp
• Zo nodig bijvullen van de compressor-olie
• Preventief toevoegen van fluor contrastvloeistof
• Visueel controleren van alle onderdelen
• Controleren van de verbindingselementen
• Vullen van de airconditioninginstallatie
• Controleren / indien noodzakelijk vervangen van het interieurfilter
• Controleren op functioneren en lekdichtheid

Uit welke onderdelen bestaat een airco systeem?
Een airco bestaat uit de volgende componenten:
• Compressor: Deze verplaatst het gasvormige (lage druk) koudemiddel naar de condensor (hoge druk)
• Condensor: Het opgewarmde koudemiddel wordt door de condensor gepompt. Hier staat deze zijn warmte af aan de rijwind door middel van een koelvin. Door de temperatuursdaling wordt het middel vloeibaar
• Filterdroger: Deze verwijdert vuil en vocht uit de te koelen lucht
• Expansieventiel: Het vloeibare koudemiddel in de auto van de airco staat nog steeds onder hoge druk en stroomt naar het expansieventiel. Deze reduceert de druk door een geringe hoeveelheid koudemiddel door te laten
• Verdamper: In de verdamper wordt het koude middel weer gasvormig. Door de drukverlaging gaat het koken en onttrekt warmte aan de lucht van het interieur. De aanjager blaast de lucht langs de verdamper.

Bent u op zoek naar een aircoservice in Alkmaar?
Neem dan contact op met Autobedrijf John Visser, voor onderhoud, en het spoelen van uw aircosysteem. Wij helpen u snel en vakkundig verder.